MERIT LIST – LLM

V. M. SALGAOCAR COLLEGE OF LAW

1st Year LLM students selected on Merit Basis 2018-19

Sr.No. Full Name Marks in Law Degree
1 Tsunamilaxmi Kolamkar 73.4
2 Vanessa Barretto 66
3 Salome Pinto 66
4 Srushti Patil 65.5
5 Ruchika Naik 65.3
6 Sonam Gaonkar 65ۥ
7 Firdous Bepari 64.1
8 Nilesh Amonkar 64
9 Rupa Banaulikar 63
10 Keshav Kamat 63
11 Jatan Rodrigues 62.1
12 Tyson D’Souza 61.8
13 Mafida Shaikh 61.2
14 Prasad Kholkar 60.5
15 Swapna Arondekar 59.6
16 Amit Garg 59
17 Vaibhavi Amonker 59
18 Jaspal Singh 58.6
19 Ameya Sail 58.4
20 Rashmi Sakhalkar 58
21 Shivani Savaikar 57.8.
22 Ankita Basnet 55.8
23 Ugam Deulkar 55.5
24 Tanvi Narvekar 55.5
25 Natiana Godinho 55.1
26 Samida Machiv 55
27 Gina Gad 54
28 Tamanna Pari 54
29 Pundalik Salkar 53.9
30 Divya Parmar 53.3
31 Vishram Talgaokar 52.83
32 Navdeep Aguiar 52.7
33 Saiesh Gaonkar 52.2
34 Harshawardhan Garde 52
35 Sanchita Shetgaonkar 52
36 Sanjyot Kamat 51.8
37 Nigel Lourenco 51.5
38 Mamata Sawant 51
39 Pranita Kavlekar 50
40 Rohan Karwarker 50
41 Rashmi Shetye 50

All students ho are selected on merit basis should submit duly filled online admission form along with copy of marksheets to confirm their admission on or before 19th July 2018.

Principal